Gwarancja zwrotu zaliczki 10-12-2012

Spółka KUKE jest firmą ubezpieczającą przedsięwzięcia handlowe, (głównie krajowych firm), które są realizowane jednocześnie na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która daje poręczenie państwa polskiego na umowy zagraniczne.
Jako firma ubezpieczająca kredyty ubezpieczamy transakcje handlowe z zagranicznymi przedsiębiorcami, w których to państwach realia polityczne są wielce ryzykowne dla zagranicznych inwestorów. W tych krajach władza polityczna może mieć duży wpływ na ekonomię państwa i czasami nawet blokować pewne inwestycje. Dlatego, aby zagwarantować krajowym biznesmenom prowadzenie tego typu działalności gospodarczej ubezpieczamy ich inwestycje finansowe między innymi od upadłości kooperantów, opóźnień w wypłacie należności, jak również od nagłych konfliktów politycznych. W naszym kraju jako jedyni proponujemy tak całościową ofertę handlową.

Zlecając nam zagwarantowanie bezpieczeństwa Państwa interesów handlowych mają Państwo pewność, że w przypadku jakichkolwiek trudności z wypłatą pieniędzy przez naszych partnerów biznesowych, wypłacimy nawet największe sumy rekompensaty. Głównie w inicjalnym stadium wykonywania kontraktu ryzyko utraty pieniędzy jest ogromne. Dlatego też wszystkim ubezpieczonym w naszej korporacji usługobiorcom dajemy gwarancję zaliczki, którą wypłacimy w przypadku nie wywiązania się Państwa kooperanta z umowy. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń powoduje to, że cieszymy się potężnym szacunkiem biznesmenów w kraju.

Gwarantujemy ubezpieczenie kosztów handlowych jakby w trzech alternatywnych rozwiązaniach. EUROPOLISA skierowana jest do niedużych przedsiębiorstw i daje możliwość ubezpieczenia należności krótkoterminowych. PAKIET z kolei pozwala na ubezpieczenie wszystkich umów handlowych inwestorów z kraju i zagranicy. Tego pokroju ubezpieczenia kompilowane są razem z Państwem, tak żebyśmy jak najlepiej mogli zaadaptować dane ubezpieczenie do profilu Państwa firmy. Ostatnia nasza oferta to POLISA NA WSCHÓD jest ubezpieczeniem poręczanym przez Skarb Państwa, daje pewność ubezpieczenia transakcji wykonywanych w krajach o podwyższonym ryzyku politycznym.

Nasza oferta adresowana jest zarówno do małych czy średnich przedsiębiorstw jak również do banków i instytucji finansowych. Nasza sfera usług to ubezpieczanie transakcji handlowych polskich przemysłowców. Pod wyrazem ubezpieczenia rozumiemy dla przykładu: gwarancję wykonania kontraktu, jak również gwarancję zwrotu zaliczki, asekurujemy też realizacje inwestycji jak i pożyczki eksportowe.

Ubezpieczenie transakcji biznesowej w naszej korporacji ma bardzo wiele atutów. Na początek niejako zwalnia przedsiębiorcę z wynajdywania różnych innych poręczeń, tego typu ubezpieczenie nie obciąża kredytu przedsiębiorcy, potęguje wiarygodność w interesach, porozumienia z naszymi usługobiorcami są wprowadzane w życie w zgodzie z światowymi standardami. Zawartość merytoryczna kontraktu jest za każdym razem kompilowana i negocjowana z ewentualnym usługobiorcom.

W ofercie naszej firmy posiadamy ponadto kredyty kupieckie. Tego typu pożyczki pieniężne ułatwiają prowadzenie działalności, kiedy potencjalni kupujący nasz towar nie posiadają dostatecznych środków pieniężnych żeby w momencie nabywania towarów za nie zapłacić. Jako eksperci w branży oferujemy warunki ubezpieczenia transakcji dostosowane do europejskich standardów.

Asekuracje ubezpieczeniowe bardzo często stanowią warunek zawarcia porozumienia biznesowego z zagranicznym przedsiębiorcą. Z tej przyczyny przygotowaliśmy cały szereg eksportowych gwarancji handlowych oto cztery węzłowe: rękojmia przetargowa, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja wykonania kontraktu, rękojmia sumiennego wypełnienia ustaleń kontraktu.

Podobne felietony:

Zostaw odpowiedź